Moderna butiker med effektiva lösningar

Läs mer

Geografi: Sverige

Segment: Livsmedelsfastigheter dvs. fastigheter där huvuddelen av verksamhet är uthyrd till livsmedelsaktörer/hyresgäster

Struktur: Svenskt AB

Målvolym: 5 000 mkr

Etablerat: 2019

VD: Sorin Valdman

Fastigheter för dagligvaruhandel

Vi förvärvar, förvaltar och utvecklar livsmedelsbutiker där hyresgästen har en stark position, stabil omsättning och ett lokalt engagemang. En av Vendus styrkor gentemot konkurrerande fastighetsbolag är den egna förvaltningen, där vi i samarbete med hyresgästerna utvecklar handelsplatsen.

Läs mer

Vi har lång erfarenhet av att skapa moderna butiker med effektiva lösningar som håller kostnaderna nere och säkrar den positiva utvecklingen för både verksamheten och fastighetens värde. Nuvarande portfölj består av livsmedelsbutiker som är dominerande i sin marknad, i mellanstora städer runt om i Sverige.

Erfaren ledning

Vendus styrelse har bred kompetens och lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Fokus ligger på att se till både investerarnas och hyresgästernas bästa. De utvalda tillgångarna inom Vendus investeringstema förvaltas aktivt och anpassas kontinuerligt utifrån avkastningskrav och marknad.

Mattias Bülow

Ledamot

• Grundare (Venandi)
• Grundare (Real Value Management)

Tidigare erfarenhet

• Transaktionschef, partner (Mengus)
• Transaktion (Savills)
• Tenant & Partner

Jens Rastad

Ledamot

• Grundare (Venandi)

Tidigare erfarenhet

• Grundare (Fridhem fastighetsutveckling)
• Partner (Tenzing)
• Corporate finance (SEB Enskilda)

Sorin Valdman

VD

• Grundare (Venandi)

Tidigare erfarenhet

• Grundare (Redito ink. Trophi och Serena fastigheter)
• Investeringar & transaktion (ICA fastigheter)
• Investeringar (Aerium Finance)

Sverker Thufvesson

Suppleant

• VD Lancelot Holding / Diskretionär förvaltning

En trygg investering

Tydlighet och transparens är grunden för en bra och trygg investering. Logga in här för att få tillgång till de senaste rapporterna och annan finansiell information kopplat till Vendus.